ТРАНСПОРТНО ХЛАЂЕЊЕ И АУТО КЛИМЕ

Уградња и сервис
свих врста
расхладних уређаја
и ауто клима

АУТОЕЛЕКТРОНИКА
И АУТОЕЛЕКТРИКА

АУТО ДИЈАГНОСТИКА
И СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА АУТОМОБИЛА

Аутодијагностик је компанија која се бави сервисирањем, одржавањем и поправком моторних возила. Специјализовани смо за ауто електрику, клима уређаје и уградњу система на течни нафтни гас.